Celé číslo:  pdf symbol(2)

Autor Článek
Plukovník Jan Raban Úloha a místo teritoria v systému obrany.
Plukovník Jaromír Žítek Obrana a ochrana teritoria ČSSR
Plukovník Břetislav Tichý Úkoly teritoriálních štábů
Plukovník Jaromír Žítek Obrana proti výsadkům
Plukovník Břetislav Tichý Civilní obrana
Podplukovník Jaroslav Škop Součinnost PVOS a orgány CO
Podplukovník Josef Kmínek Využití telekomunikační sítě za války
Podplukovník ing. Miroslav Černík Vojenská doprava
Podplukovník Odon Malkovský, major Svatopluk Smrčka Součinnost týlu teritoria s polním štábem
Podplukovník Bohumil Malý Získávání a využívání zpráv
Podplukovník Pavel Schaffer Střežení objektů zvláštní důležitosti
Generálporučík Josef Valeš K jednotnému systému velení na teritoriu
Podplukovník Miroslav Hladík Řízení a zabezpečení vojenské dopravy
Podplukovník Zdeněk Počta Některé problémy zabezpečení teritoria
Podplukovník Vlastimil Lidický Přesuny vojsk
Podplukovník Miroslav Nedvěd Některé problémy bojové pohotovosti
Rozhovor s generálmajorem Janem Vošterou MOTOR – operačně strategická válečná hra
  Bibliografický přehled VIS