Celé číslo:  pdf symbol(2)

Autor Článek
Rozhovor s generálmajorem Karlem Peprným Úkoly Pohraniční stráže
Rozhovor s generálmajorem gšt. Janem Vošterou Perspektiva Pohraniční stráže
Beseda redakce Překonávání prostorů jaderných minových zátarasů
Generálporučík gšt. Václav Vitanovský Odolnost velení
Podplukovník Karel Novotný Plánování u teritoriálních štábů
Podplukovník Zdeněk Svatoš Jak dál v řídící práci
Podplukovník Jaromír Ulč Možnosti působení nepřítele proti teritoriu ČSSR
Major Ladislav Lubeník Plánování operačních vzdušných výsadků
Plukovník gšt. Karol Seneši Velení a řízení bojové činnosti vojsk PVO
Podplukovník Josef Gottwald Plánování rozvoje ozbrojených sil metodou kritické cesty
Podplukovník Ladislav Sommer Systém uvědomování o vzdušné situaci
Generálmajor gšt. Pravoslav Kalický Poznatky z činnosti letectva a vojsk PVOS
Podplukovník Ivan Kutín Použití výsadkové divize
Podplukovník Štefan Marko, podplukovník Vladimír Karásek Zabezpečení přesunu spojeneckých vojsk
Podplukovník Jiří Dojiva Zkušenosti z vojskové pořádkové služby
Plukovník Vojtěch Machulda, CSc. K aktuálním otázkám velení v týlu
Podplukovník Otakar Gembala Zkušenosti z politické práce