Celé číslo:  pdf symbol(2)

Autor Článek
Rozhovor s plukovníkem Milošem Sedlářem, CSc. Za další rozvoj velení
Generálmajor Jan Knotek Kvalita velení a jeho vztahy
Podplukovník doc. Ing. Karel Novotný, CSc. K problematice protipřípravy
Generálmajor Vasil Valo K některým otázkám velení v POV
Podplukovník Jaromír Lank Časové možnosti při ničení prostředků jaderného napadení
Generálmajor Pravoslav Kalický Letectvo a vojska PVOS na teritoriu
Podplukovník Ota Křížek, podplukovník Jan Blumenstein Bojová činnost sbold v POV bez použití JZ
Podplukovník Josef Žalkovský Účinky jaderných min v obraně nepřítele
Plukovník Milan Sládeček, DrSc. Jednotná spojovací soustava
Generálmajor doc. Václav Matička, CSc. K problémům velitelských zaměstnání
Generálmajor Vasil Valo Některé poznatky o střetném boji
Podplukovník Milan Václavík Poznatky ze zabezpečování bojové pohotovosti
Podplukovník Jaroslav Juha Za vyšší úroveň metodiky práce štábů