Celé číslo:  pdf symbol(2)

Autor Článek
Rozhovor s plukovníkem Ing. Miroslavem Kepkou Technické problémy rozvoje velení
Podplukovník doc. Ing. Karel Novotný, CSc. Úder před přední okraj obrany
Podplukovník Ing. Jiří Chalupa Řízení přesunů v POV
Generálmajor Ing. Oldřich Kvapil, CSc. Manévr silami a prostředky
Podplukovník Václav Skála Bojová pohotovost a průběh základní vojenské služby
Podplukovník Ing. Jiří Bílý Letectvo v izraelsko-arabské válce
Podplukovník Rudolf Klíma Letištní manévr frontovým letectvem
Podplukovník Ing. Svatopluk Urbanovský Operační maskování u RVD
Generálmajor Ing. Ludvík Ondrůj Využití síťové analýzy u radiačních středisek
Podplukovník Josef Falout Kosmický průzkum a ochrana vojsk
Podplukovník Ing. Milan Novotný, podplukovník Ing. Miroslav Škop Statistická šetření u RVD
Podplukovník Ing. Josef Jebavý Ženijní zabezpečeni na území kraje