Celé číslo:  pdf symbol(2)

Autor Obsah

Plukovník Ing. František Brátka plukovník Josef Kepka

Velitelské umění

Plukovník doc. Ing. František Cvrček, CSc.

Čas, úplnost, předpovědi

Podplukovnik Ing. Miroslav Broft, CSc.

Armáda před mnichovské ČSR

Generálporučík Ing. Václav Vitanovský

Nenadálé napadení

Podplukovník Ing. Jaromír Lank

Ohodnocení palebné síly RVD

Podplukovník Ing. Jaroslav Juha

K tvoření dělostřeleckých skupin

Major Ing. Miroslav Dvořák, podplukovník Ing. Stanislav Těšínský

Vrtulníky a ženijní přepravy

Podplukovník Ing. Jiří Bílý

Letectvo USA při překonávání PVO

Podplukovník Ing. Oldřich Smýkal

Vysokoškolská příprava důstojníků ČSLA
 

Boj s tanky a mechanizovanou pěchotou v obraně

Podplukovník PhDr. Zdeněk Nechvíle, CSc.

Možnosti vojenského zneužití jaderného průmyslu v NSR
  Kandidátské disertační a habilitační práce