Celé číslo:  pdf symbol(2)

Autor Obsah

Plukovník Ing. František Brátka plukovník Josef Kepka

Velitelské umění

Major Ing. Miroslav Neumann

Teorie vojenské informace

Podplukovník MUDr. Otakar Landa

Některé biologické a sociopsychické otázky automatizace velení

Plukovník PhDr. Václav Hyndrák, CSc.

Vojenské aspekty Mnichova

Plukovník Ing. Augustin Procházka

K systému přípravy vojsk

Plukovník Ing. Miloš Brabenec, CSc.

Rozvoj vzdušných pohybových systémů

Plukovník Ing. Zdeněk Škoda

Problémy rozvoje velení

Plukovník doc. Ing. Ivo Vlček, CSc.

Některé problémy protipřípravy

Podplukovník Ing. Přemysl Hladký

K zabezpečení bojové činnosti RVD

Podplukovník Jiří Martínek

Podíl vojskové PVO na boji s výsadky

Podplukovník Ing. Miroslav Stránský

Analýza struktury spotřeby materiálu

Podplukovník Ing. Josef Vančura, CSc.

K řízení týlu v poliK řízení týlu v poli

Podplukovník PhDr. Miroslav Ryška

Utváření postojů branců k důstojnickému sboru ČSLA
 

Kandidátská disertační práce