Celé číslo:  pdf symbol(2)

Autor Název

Generálmajor v záloze ing. Jan Knotek, CSc.

Vojenská doktrína a branný systém

Plukovník ing. Karel Pezl

Možnost vzniku potenciální války

Plukovník doc. ing. Zdeněk Hradecký, CSc.

K rozvoji velení

Podplukovník ing. Miroslav Ohnsorg

K obsahovému pojetí manévru

Plukovník ing. Jiří Kavena. CSc.

Velitelsko-štábní cvičení jako model ozbrojeného zápasu

Podplukovník ing. Vladimír Pecánek. CSc.

K obsahovým pojmům v taktice

Plukovník ing. Otakar Vlach

Frontové letectvo v obranné operaci

Podplukovník ing. Ladislav Sommer

Centralizace a decentralizace velení v PVOS

Podplukovník ing. Stanislav Těšínský

Systém přepravních překážek
  Pokračování operace omezenými silami

Podplukovník ing. Miloš Březina, CSc.

Kosmický prostor v plánech Pentagonu

Podplukovník ing. Jiří John

Vojenské výdaje NATO v roce 1969

Podplukovník doc. PhDr. Ján Zvada, CSc.

Beaufrova prospektívna strategiaBeaufrova prospektívna strategia

Podplukovník ing. Zdeněk Šulc

Samozahlubovací zařízeníSamozahlubovací zařízení