Celé číslo:  pdf symbol(2)

Autor Název

Podplukovník ing. Stanislav Chromec, CSc., podplukovník ing. Mikuláš Rybár

Využití analytických modelů boje při výzkumu principů vojenského umění

Plukovník ing. Rudolf Kulhavý, CSc.

Současné problémy rozvoje velení

Plukovník ing. Jiří Chalupa, CSc.

Velení za přesunu

Podplukovník ing. Miloš Vopátek

Modernizace mírového doplňování ozbrojených sil

Plukovník Ing. Pavol Šúkala

Boj s radioelektronickými prostředky

Podplukovník ing. Jaroslav Juha

Racionalizace řízení

Podplukovník ing. Miloš Březina, CSc.

Vzdušný radiační průzkum
  Podstata a bojové použití omezených sil

Generálmajor ing. Ludvík Ondrůj, CSc.

Poznatky o ZHN v armádách NATO

Podplukovník doc. PhDr. Jaromír Cvrček, CSc.

Profesionální diferenciace a mobilita důstojníků ČSLA
  Kandidátské disertační práce

Plukovník ing. Karel Pezl

K některým otázkám operačních VŠCK některým otázkám operačních VŠC
  Tematický plán na rok 1970