Celé číslo:  pdf symbol(2)

Autor Název

Plukovník doc. ing. František Cvrček, CSc.

Klamání

Podplukovník ing. Miroslav Souček

Vojenské využití umělých družic Země

Plukovník ing. Karel Pezl

Postupně zvyšování bojové pohotovosti

Major ing. Zdeněk Hron

Bojové použití padákových výsadků

Generálmajor ing. Bedřich Špinler, plukovník ing. Přemysl Zíka

Modelování informačního systému

Plukovník gšt. ing. Alois Cvrk

Kontrola- součást řídící a organizátorské práce

Podplukovník ing. Milan Linhart, CSc.

Hodnocení ochranných staveb

Podplukovník ing. Jaroslav Kopek

Příprava kádrů
 

Střetné sražení

 

Dělostřelectvo při vyjití z boje a za odchodu

Podplukovník ing. Jiří John

Trend výstavby ozbrojených sil NATO

Podplukovník ing. Alois Hynčík

Operační týl

Kapitán ing. Jan Nesvorný

„POLYGON“