Celé číslo:  pdf symbol(2)

Autor Název

Podplukovník PhDr. Alois Michňák, CSc.

ENGELS-voják revolucionář

Plukovník ing. Zdeněk Knop, CSc.

Vojenskou technickou politiku řešit na vědeckém základě

Plukovník ing. Stanislav Vachek

Příprava důstojníků v oboru teorie velení

Plukovník gšt. ing. Jiří Nečas

Obranná operace

Podplukovník ing. Evžen Orlich

Válčiště, strategické a operační směry

Plukovník gšt. Dr. ing. Josef Marušák

Boj s prostředky vzdušného napadení nepřítele na malých výškách

Podplukovník Bořivoj Mareček

Jednotné hodnocení útvarů a svazků pomocí výpočetní techniky

Plukovník ing. Vladimír Hoďboď

Jaderné miny a jejich vliv na vedení boje

Podplukovník ing. Stanislav Těšínský

Průzkumná vznášedla
 

Použití zabezpečovacího pásma v obraně

 

Bojová pohotovost v sovětské vojenské literatuře

Plukovník ing. Karel Štěpánek, Podplukovník ing. Bohumil Matulík

Význam Rakouska na západoevropském válčišti