Celé číslo:  pdf symbol(2)

Autor Název

Minister národnej obrany generálplukovník ing. Martin Dzúr

Úlohy ČSLA po XIV. zjazde KSČ

Plukovník PhDr. Luděk Přikryl, CSc.

O některých otázkách ideologické práce v ČSLA po XIV. sjezdu KSČ

Plukovník doc. PhDr. Zdeněk Procházka, CSc., plukovník PhDr. Milan Pípal

Vojenskoekonomické aspekty XIV. sjezdu KSČ

Generálporučík ing. Jozef Činčár

Úkoly příslušníků letectva a vojsk PVOS po XIV. sjezdu KSČ

Generálmajor ing. Ján Lux

Týlové zabezpečení ČSLA v páté pětiletce

Generálmajor ing. Zdeněk Jašek

K realizaci závěrů XIV. sjezdu KSČ v oblasti tankového a automobilního technického zabezpečení

Plukovník Miroslav Novák

Branná výchova obyvatelstva

Podplukovník ing. Jan Papík

Ke zkvalitnění velení a řízení v ČSLA
  Rozhovor s delegátem XIV. zjazdu KSČ, velitel'om VVO generálporučíkom Samueľom Kodajom

Generálmajor ing. Jaromír Jašek

Příprava štábů a vojsk VVO

Generálmajor PhDr. ing. Josef Čepický

XIV. sjezd KSČ a naše nejbližší úkoly

Plukovník gšt. PhDr. Josef Vavřínek

Výchova rudých kádrů-smysl a poslání VAAZ