Celé číslo:  pdf symbol(2)

Autor Název

Major PhDr. Josef Doubravský

30 let československo-sovětských vojenských vztahů

Plukovník ing. Jaroslav Volek, CSc., ing. František Navrátil

Vědeckoinformační zabezpečení vědeckého úkolu

Generálmajor v záloze ing. Jan Knotek

Problémy vojenské geografie

Plukovník gšt. ing. Miroslav Rybák

Útočná operace zahájená bez použití JZ

Podplukovník ing. Zdeněk Hron

Organizace a plánování použití padákových výsadků

Podplukovník ing. Miroslav Stránský, CSc.

Úloha informací v procesu velení

Podplukovník Miroslav Horáček

Typizované dokumenty

Podplukovník ing. Stanislav Florian

Mechanizace a automatizace vyhodnocování radiační situace

Podplukovník ing. František Vyhlídal, Major Dušan Velič

Obnova železnic na teritoriu v POV
 

PVO tankové armády při boji v odtržení od ostatních sil frontu

  Přechod k bojové činnosti s použitím JZ

Podplukovník ing. Miroslav Kadera

Použití taktického letectva NATO ve válce bez jaderných zbraní
 

Vybrané pojmy z oblasti velení

 

Vzpomínky a úvahy

Plukovník gšt. ing. Zdeněk Šik

K metodice určování poměru sil

Podplukovník ing. Jaromír Kunča

Zaujetí výchozího prostoru