Celé číslo:  pdf symbol(2)

Autor Název

Plukovník Gustav Štefanec, podplukovník PhDr. Bohuslav Musil

K řídící a organizátorské práci velitelů a štábů

Podplukovník PhDr. Jiří Zajíc

O některých metodologických problémech vědy ve vojenství

Podplukovník doc. ing. Karel Novotný, CSc.

K zákonům a principům ozbrojeného zápasu

Plukovník gšt. ing. Pavol Figuš

Zasadenie armády 2. sledu frontu do zrazenia

Podplukovník ing. Zdeněk Švandrlík

Přikrytí státní hranice

Plukovník ing. Miroslav Nedvěd, CSc.

Velení spojeneckým svazkům

Podplukovník ing. Jaromír Jeřábek

K otázkám kontroly ve velení

Podplukovník ing. Miloš Prudil

Dokumenty pro řízení cvičení

Podplukovník ing. František Suchý a kolektiv

Obrana a ochrana letišť

Major Miloslav Vojtíšek

Metodika vyhodnocení výsledků činnosti prostředků vzdušného napadení

Podplukovník ing. Alois Kratochvíl

OPZH v pohraničním sražení
 

Obrana bez použití jaderných zbraní

 

Průzkum na pochodu a ve střetném boji

Podplukovník Stanislav Veselý

NATO na počátku sedmdesátých let
  Teoretická konference čs. vojenských historiků