Celé číslo:  pdf symbol(2)

Autor Název

Plukovník PhDr. Josef Rederer, CSc.

K politickovýchovné činnosti v ČSLA po XIV. sjezdu KSČ

Generálmajor doc. ing. Václav Matička, CSc.

Jednota - zdroj společných úspěchů a dalšího rozvoje armád států - účastníků Varšavské smlouvy

Major PhDr. Josef Urban

Aktuálnost boje s vlivy ideologické diverze v ČSLA

Plukovník doc. PhDr. Zdeněk Nechvíle, CSc., podplukovník PhDr. Miloslav Nytra

Za další rozvoj výuky společenských věd v ČSLA

Podplukovník ing. Miloslav Buzek, podplukovník ing. Josef Bergman, podplukovník ing. Ladislav Čech

Bojová pohotovost

Podplukovník ing. Miloslav Buzek

Aplikace závěrů únorového zasedání ÚV KSČ na oblast bojové pohotovosti vojsk

Plukovník ing. Vladimír Polcar

Zkušenosti ze zabezpečení bojové pohotovosti vojsk

Podplukovník ing. Vítězslav Sýkora

Technické zabezpečení bojové pohotovosti ČSLA

Plukovník ing. Václav Vébr

K bojové pohotovosti týlu

Podplukovník ing. Zdeněk Hron

Boj s nepřátelskými výsadky na teritoriu

Podplukovník ing. Miroslav Škop

Využívání projektů států - účastníků Varšavské smlouvy

Major ing. Miloslav Hála

Předpověď ztrát živé sily a bojové techniky v centrech jaderných úderů
 

Odstraňování následků po napadení ZHN

 

Průzkum při zajišťování státní hranice

Podplukovník ing. Vladimir Bradáč, CSc.

Základy velení vojskům (výzva k vědecké spolupráci)