Celé číslo:  pdf symbol(2)

Autor Název
 

Československá lidová armáda a Únor 1948

Plukovník ing. Ján Lipták, podplukovník JUDr. Milan Špičák, CSc.

Střežme bděle revoluční odkaz Února 1948

Podplukovník PhDr. Karel Richter

K 30. výročí boje u Sokolova

Plukovník gšt. ing. Ján Martinský

K novému výcvikovému roku

Plukovník ing. Miloslav Buzek

Organizace velení při uvádění vojsk do bojové pohotovosti

Podplukovník ing. Miloš Pock

Automatizace ve velení

Podplukovník doc. ing. Čestmír Jirsák, CSc.

Možností narušení nepřátelské protibaterijní činnosti

Podplukovník ing. Vladimír Pacovský

Ochrana frontového letectva proti účinkům JZ

Plukovník gšt. ing. Zdeněk Šik, podplukovník ing. Josef Brož, CSc.

Vytváření ADS

Podplukovník ing. Miroslav Šmejkal

K odolnosti rádiového spojení

Podplukovník ing. Miloš Vopátek

Ke struktuře branecké populace
 

Průzkum a doplňkový průzkum objektů prvního jaderného úderu

 

Rádiový a radiotechnický průzkum

 

K jednání o snížení stavu vojsk ve střední Evropě

Podplukovník ing. Stanislav Těšínský, CSc.

Význam státního zkušebnictví pro ČSLA