Celé číslo:  pdf symbol(2)

Autor Název
Plukovník Jan Šturma, podplukovník PhDr. Jaromír Fultner K přípravě kádrů a rozvoje vojenského školství
Plukovník doc. ing. František Crvček, CSc. Předvídání

Podplukovník ing Miroslav Broft , CSc.

Třicet let od bitvy u Kurska

Plukovnik ing. Miloslav Buzek,

podplukovník ing Josef Bergman

Jak dále zvyšovat bojovou pohotovost

Plukovník ing. Miroslav Nedvěd, CSc.

K odolnosti a pohyblivostí VS

Podplukovník ing. František Harťanský

Skúsenosti z plánovania bojovej a politickej prípravy na stupni útvar

Major ing. Jiří Florián

Některé poznatky z oblasti veleni

Plukovní gšt. ing. Zdeněk Šik

Obsah prvního hromadného jaderného úderu frontu

Podplukovník ing. Jaroslav Šmidl

Ženijní zabezpečení na stupni útvar-svazek

Podplukovník ing. Milan Linhart, CSc.

Optimalizace ochranných opatření na místech velení
  Vzájemná spojitost vojenské vědy s přírodními vědami
  Požadavky na bojovou sestavu
  Bojová pohotovost jednotek umístěných mimo posádky

Podplukovník ing. František Trousil

Armádní sbor americké armády v obranném a ústupovém boji