Celé číslo:  pdf symbol(2)

Autor Název
Podplukovník PhDr. Alois Michňák, CSc. Marxismus-leninismus - metodologický základ vojenské vědy
Podplukovník RSDr. Miroslav Ryška, CSc.

Typy okresů a příprava branců v jednotném systému branné výchovy obyvatelstva

Plukovník ing. Bohuslav Havlíček, podplukovník ing. Karel Bouška, podplukovník Bohumil Zýka Branný systém ČSSR
Podplukovník ing. Karel Bouška Zdokonalování branného systému ČSSR

Plukovník ing. Ladislav Jaček

Vztahy mezi řídícími orgány polních vojsk a teritoria

Plukovník gšt. ing. Ján Martinský

K zaujetí operačního uskupení vojsk před zahájením války

Podplukovník ing. Jozef Rusina

Vzdušný průzkum ve frontových operacích

Plukovník ing. Štefan Marko

Niekoľko poznatkov z prípravy teritoriálnych orgánov

Podplukovník ing. Miroslav Cempírek

Použití dělostřelectva v horském a zalesněném terénu

Podplukovník ing. Milan Vašinka

Mosty z výpomocného materiálu
Podplukovník ing. Stanislav Těšínský, CSc. Přepravník mostu 55(PM-55)
  Obrana včera a dnes
  Některé problémy průběžného doplňování velkých ztrát osob
  Zabezpečení operačních přesunů

Plukovník ing. Miroslav Nedvěd, CSc.

Tak začínala válka