Celé číslo:  pdf symbol(2)

Autor Název
Podplukovník PhDr. Stanislav Pánek, CSc. Vídeňské perspektivy
Podplukovník PhDr. Miloslav Nejedlý, CSc. U Kyjeva
Plukovník ing. Ladislav Dyčka K přikrytí státní hranice
Generálmajor docent ing. Oldřich Kvapil, CSc. Nové kvality v taktice a střetný boj

Podplukovník Bohumil Zýka, podplukovník ing. Karel Bouška

Jednotné plánováni v branném systému ČSSR

Plukovník ing. František Skopec

K zásadám odstraňování následků napadení ZHN

Plukovník ing. Vladimír Hodboď

Vliv terénu a ženijního budování obrany na postup vojsk
Podplukovník ing. Stanislav Těšínský, CSc. Vrtulníky kontra tanky
  K problematice útoku
  Použití předsunutých odřadů při zahájení války
  K zasazení armády do sražení
  Úloha dopravy v soudobé válce
Podplukovník ing. Stanislav Těšínský, CSc., podplukovník ing. František Kolář Mezinárodní soustava jednotek SI a její aspekty v ČSLA