Celé číslo:  pdf symbol(2)

Autor Název
Plukovník doc. PhDr. Zdeněk Nechvíle, CSc., podplukovník PhDr. Miloš Čepera Usnesení červencového pléna ÚV KSČ na VA AZ splníme

JUDr. Vladimír Krátký

Potřebujeme právní propagandu?
Plukovník doc. ing. František Cvrček, CSc. Poměr sil

Plukovník Ing. Miloslav Buzek, podplukovník Ing. Rudolf Král

Palebné prostředky v útočné operaci

Plukovník ing. Miloslav Buzek, plukovník ing. František Pavelka

K vedení dalších operací

Plukovník ing. Miloslav Buzek, podplukovník ing. František Adamec

OPZHN v útočné operaci

Podplukovník ing. Josef Vltavský

Příprava velitelů a štábů

Podplukovník ing. Zdeněk Zeman, podplukovník ing. Ludvík Urban

Prostředky MAV týlu na „NEUTRON-73“
  Tendence rozvoje a použití výsadkových vojsk
  Politické zabezpečení přesunu td na velkou vzdálenost
  Metodika hodnocení vzdušného nepřítele
  Problémy zdokonalování týlového zabezpečení a velení týlu

Podplukovník ing. Zdeněk Hron

K některým otázkám organizace a použití speciálních jednotek kapitalistických armád

Podplukovník ing. Alois Tesař

Polní informační systémy s využitím obratové informace

Podplukovník ing. Stanislav Těšínský, CSc.

Automobil mostní AM-50
  Tematický plán na rok 1974