Celé číslo:  pdf symbol(2)

Autor Název

Plukovník doc. PhDr. Vladislav Rybecký, CSc., Podplukovník doc. PhDr. Oldřich Mahler, CSc.

Vojenskopolitická linie XIV. sjezdu KSČ

Podplukovník doc. ing. Karel Novotný, CSc.

Psychologická příprava-nedílná součást přípravy vojsk

Plukovník ing. Miloslav Buzek

Morálně politická a psychologická příprava a bojová pohotovost ČSLA

Plukovník ing. František Rejman, Podplukovník ing. Vladimír Kovář, Podplukovník ing. Josef Čihula

Vliv prostředků ozbrojeného zápasu na vedení válek

Plukovník ing. Miroslav Nedvěd, CSc.

Přechod do obrany

Plukovník ing. Štefan Marko

Likvidácia nepriateľských výsadkov na teritóriu

Kolektiv štábu 1. tankové divize

Zkušenosti ze cvičeni „DRUŽBA“ 73

Plukovník doc. ing. František Cvrček, CSc.

Součinnost mezi zpravodajskými orgány a dělostřeleckým průzkumem

Plukovník ing. Vladimir Hodboď

Ženijní zabezpečení přesunu vojsk na teritoriu

Podplukovník ing. Josef Vltavský

Utajení míst velení
  Zákony války - základ vědeckého velení
  Použití dělostřelectva při průzkumu bojem
  Pohotovost týlu a pohotovost vojsk

Podplukovník PhDr. Josef Mertlík

Bílá kniha o obraně Francie
Podplukovník ing. Jan Juříček Prognóza v oblasti vojenské techniky v rámci RVHP