Celé číslo:  pdf symbol(2)

Autor Článek

Plukovník gšt. ing. Ján Martinský

K úkolům výcvikového roku

Podplukovník ing. Jozef Kožár,CSc.

Predvidanie a predpoveď v praxi zpravodajských orgánov taktického stupňa

Podplukovník doc. ing. Karel Novotný, CSc.

Obrana msd v horském zalesněném terénu

Major ing. Jiří Florián

Příprava velitelů a štábů

Generálmajor doc. ing. Oldřich Kvapil, CSc., plukovník doc. ing. Karel Neugebauer, CSc., podplukovnik ing. Vladimír Sejkora, podplukovník Jan Pechánek

Snížení odolnosti VS v důsledku činnosti nepřítele

Podplukovnik ing. Miroslav Neumann, CSc.

Strojové zpracování informací

Podplukovník ing. Rudolf Král

O Bojová činnost RVD v horském a zalesněném terénu

Generálmajor ing. Karol Seneši

PVO v útočnei operácii

Plukovník ing. František Páleník

K zabezpečeni přesunů na teritoriu
Ze socialistických armád Tvůrčí práce velitele.
Veleni vojskům PVOS
Zabezpečení municí v útočné operaci

Podplukovník ing. Jaroslav Pech, major ing. Ján Milo

Radioelektronický boj prostředky a průzkum

Podplukovník ing. Miloš Pelikán

Reorganizace armády NSR