Celé číslo:  pdf symbol(2)

Autor Článek

Plukovník PhDr. ing. Václav Smetana

Vyhlídky vojenského uvolnění v Evropě

Podplukovník JUDr. ing. Václav Želásko

Od nejvyšší rady obrany státu k radám obrany

Plukovník ing. Ladislav Dyčka

Průlom obrany nepřítele bez použití jaderných zbraní

Podplukovník ing. Jaroslav Pech, major ing. Ján Milo

Úkoly radioelektronického boje

Generálmajor doc. ing. Oldřich Kvapil, CSc., plukovník doc. ing. Karel Neugebauer, CSc., podplukovník ing. Vladimír Sejkora, podplukovník Jan Pechánek

Snížení odolnosti VS v důsledku činnosti vlastních vojsk

Generálmajor ing. Václav Roučka

Zkušenosti z použití formalizované dokumentace

Podplukovník ing. Milan Kubička, podplukovník ing. Milan Jesenský

Poznatky z prípravy a riadenia divíznych taktických cvičení

Podplukovník ing. Eduard Koška, podplukovník ing. Vladimír Klouda

Technika střední mechanizace v polních podmínkách

Podplukovník ing. Jaromír Lank, CSc.

Rozbor informací při rozhodování o jaderných úderech

Plukovník ing. Otakar Bartoň

K průzkumu z hlediska potřeb RVD

Plukovník ing. Ladislav Šroubek, CSc., podplukovník ing. Oldřich PeprIa

Ochrana vojsk před zápalnými prostředky

ZE SOCIALISTICKÝCH ARMÁD

Teorie velení
K problematice poziční a manévrové obrany

Plukovník ing. František Pelech, podplukovník Ladislav Kysil

Dopravní zabezpečení přesunů a přeprav ozbrojených sil NATO na území NSR