Celé číslo:  pdf symbol(2)

 

P.č. Autor Článek
1

Podplukovník PhDr. Alois Michňák , CSc.

Zvláštnosti soudobé revoluce ve vojenství v podmínkách ČSLA
2

Plukovník doc. ing. František Cvrček, CSc.

Využití válečných zkušeností

3

Podplukovník ing. Vladimír Karásek, plukovník ing. Štefan Marko

Za vyšší kvalitu zabezpečování bojové a mobilizační pohotovosti
4

Podplukovník ing. Josef VItavský

K organizaci součinnosti

5

Podplukovník ing. Jan Klust podplukovník ing. Milan Jesenský

Přesun v horském a zalesněném terénu

6

plukovník ing. Vladimir Řehák, podplukovník ing. Alois Kratochvíl

Poznatky a zkušenosti z plánování a řešení otázek OPZHN
7

Podplukovník ing. Jaroslav P e c h

major ing. Ján Milo

Úkoly protiradioelektronické činností v PVO
8

Plukovník ing. Josef Petlach, CSc.

Zkvalitnění zpracování a přenosu operačně taktické informace v podmínkách svazu
9

Plukovník ing. Otakar Bartoň

Poznatky ze cvičení RVD s prostředky vzdušného průzkumu
10

Podplukovník ing. Jiří Říha

Týlově zabezpečení dalekých přesunů
11

Podplukovník ing. Josef Šebesta

Úloha a místo dočasných překládkových prostorů v soudobé operaci
12 ZE SOCIALISTICKÝCH ARMÁD K problematice vedeni útoku
13

Plukovník PhDr. Vladislav Rybecký , CSc.

Severoatlantický pakt po dvaceti pěti letech
14

Podplukovník RSDr. Miroslav Ryška, CSc.

Sociologické problémy Polské lidové armády