Celé číslo:  pdf symbol(2)

Autor Článek
Podplukovník ing. Miroslav Broft, CSc. Třicet let od karpatsko-dukelské operace
Plukovník Miloslav Pfeifer Nedílná velitelská pravomoc
Podplukovník doc. ing. Čestmír Jirsák, CSc. Kritéria palebné účinnosti
Plukovník ing. Miroslav Nedvěd, CSc. Ochrana vojsk proti zápalným prostředkům
Podplukovník ing. Zdeněk Hron, CSc. Bojové použití samostatných výsadkových skupin
Plukovník ing. Štefan Marko Presun na veľké vzdialenosti
Plukovník ing. Josef Brož, CSc. Soustředění dělostřelectva na úseku průlomu

Plukovník ing. Evžen Mach

Některé otázky týlového zabezpečení na teritoriu
Podplukovník ing. Vladimír Marek, CSc. Železniční zabezpečení v útočných operacích
Podplukovník ing. Miloslav Rodina Krátkodobé objížďky při obnově železnic

ZE SOCIALISTICKÝCH ARMÁD

Vzdušné výsadky v soudobé válce
Příprava kádrů
Krajská dopravní velitelství NLA NDR
                                                       Názory NATO na taktické překvapení