Celé číslo:  pdf symbol(2)

Autor Článek

Plukovník gšt. ing. Ján Martinský

Květnové plénum ÚVKSČ - operační umění a taktika

Marta Frühaufová

Partizánský boj a SNP
Plukovník doc. ing. František Cvrček, CSc. Subjekt v procesu rozhodování.

Plukovník ing. Miloslav Buzek

K výchově příslušníků ČSLA jako uvědomělých obránců socialistické vlasti

Plukovník ing. Vladimír Polcar

Odražení agrese a přechod do útočné operace

Plukovník ing. František Heřman

Návaznost práce při řízení cvičení
Podplukovník ing. Ladislav Mašita, podplukovník ing. Alois Kratochvíl Příprava odřadů pro odstraňování následků použití ZHN
Plukovník ing. Josef Brož, CSc. Raketomety nebo hlavňové dělostřelectvo

Podplukovník ing. Jaroslav Šmídl

Ženijní zabezpečení rychlého tempa v útočném boji a operaci

Plukovník ing. Palo Ríša, CSc.

Riadenie výživy vojsk v poľných podmienkach

ZE SOCIALISTICKÝCH ARMÁD

Boj s letouny nepřítele, které působí v malých výškách
Boj s nepřátelskými taktickými prostředky jaderného napadení

Generálmajor ing. Jiří Novotný, podplukovník ing. Vladislav Lomský

Za plné doceněni významu průzkumu a znalostí cizích armád u vojsk a štábů ČSLA

Generálmajor ing. Jaromír Jašek, podplukovník ing. Břetislav Janík, CSc.

Vojenská terminologie
  Konference k závěrům květnového pléna ÚV KSČ
  Tematický plán na rok 1975