Celé číslo:  pdf symbol(2)

Autor Název

Podplukovník JUDr. Milan Špičák, CSc.

Zamyšlení nad třiceti lety

Podplukovník PhDr. Bohumil Hnízdo, CSc.

Úloha ozbrojeného boje v naší národní a demokratické revoluci

Podplukovník doc. PhDr. Oldřich Mahler, CSc.

Ostravská operace

Plukovník ing. Miloslav Buzek

Realizace závěrů pléna ÚV KSČ z května 1974 v oblasti bojové pohotovosti ČSLA

Podplukovník ing. Josef Bergman, podplukovník ing. Ladislav Dusil

Zásady operačního maskování

Plukovník gšt. ing. Zdeněk Bažant

Protiúder v obranné operaci

Podplukovník ing. Zdeněk Hron, CSc.

Bojové možnosti kombinovaného výsadku

Plukovník ing. František Páleník, CSc.

Ženijní zabezpečení teritoria

Plukovník ing. Stanislav Florián, podplukovník ing. Miroslav Zukal

Zjišťování a vyhodnocování radiační situace

Plukovník ing. Jiří Říha

Týlové zabezpečení soudobého boje
 

Nepřetržitost útoku

Podplukovník ing. Miloš Pelikán

Řízení a vedení průzkumu v důsledku reorganizace armády NSR

Plukovník ing. Miroslav Nedvěd, CSc.

Generální štáb v letech války