Celé číslo:  pdf symbol(2)

Autor Název

Podplukovnik PhDr. ing. František Nesvadba, CSc.

Pražská operace Sovětské armády

Jan Klimeš

Vedoucí úloha KSČ v Květnovém povstání pražského lidu

Podplukovník PhDr. Stanislav Vodička

KSČ - vedoucí síla v boji proti fašismu, v národní a demokratické revoluci
  Místo, úloha a obsah vojenské problematiky na Konferenci o bezpečnosti a spolupráci v Evropě

Podplukovník ing. Jaroslav Pech

Organizace radioelektronického boje v armádní útočné operaci

Podplukovník ing. František Filip, ing. Petr Mayer

K optimalizaci rozhodnutí leteckého velitele

Podplukovník ing. Jiří Ričl

Technické zabezpečení dalekých přesunů

Generálmajor ing. Ludvík Ondrůj, CSc.

Zhodnocení vlivu dávek ozáření na obyvatelstvo
 

Souběžně plánování

Generálmajor ing. Jaromír Jašek

podplukovník ing. Břetislav Janík , CSc.

Vojenská terminologie

Podplukovník ing. Inocent Hrabkovský

Řízení cvičení na taktickém stupni velení

Podplukovník ing. Josef Pátra

30 let výchovy kádrů ženijního vojska