Celé číslo:  pdf symbol(2)

Autor Název

Podplukovník PhDr. Josef Kůta

Rozhodující podíl SSSR na vítězství ve druhé světové válce

Podplukovník PhDr. Bohumil Hnízdo, CSc.

Vliv naší národní a demokratické revoluce na konstituování ČSLA jako armády nového sociálního typu

Plukovník gšt. ing. Ján Martinský

Leninské principy obrany socialistické vlasti

Plukovník docent ing. František Cvrček, CSc.

Současné problémy průzkumu

Plukovník ing. Jaroslav Vinař, podplukovník ing. Václav Jilma

Racionalizace dokumentační činnosti při přípravě operace

Podplukovník docent ing. Miroslav Stránský, CSc., podplukovník ing. Tomáš Miniberger

Využití heuristiky v rozhodovacích procesech

Plukovník ing. Otakar Vlach, CSC.

K činnosti stíhacího letectva v protivzdušné obraně státu

Podplukovník docent ing. Čestmír Jirsák, CSc.

K účinnosti a hospodárnosti raketových úderů

Podplukovník ing. František Pávija

Řízení výzbrojního zabezpečení vojsk v poli

Plukovník ing. Josef Vančura, CSc.

Význam a úloha dopravy v bojové pohotovosti armád Varšavské smlouvy

 

Zkušenosti z přípravy štábů

Plukovník ing. Julius Petrok

Informácia o novej pomocke CHem-51-8
Podplukovník ing. Vok Malínský, CSc.

Předcházet důsledkům znečišťování prostředí na zásobování vojsk vodou