Celé číslo:  pdf symbol(2)

Autor Název

Podplukovník JUDr. Milan Špičák, CSc.

KSČ - vedoucí síla poválečné výstavby ČSLA

Plukovník ing. Jaroslav Vinař, major ing. Jiří Florián

Květnové plénum ÚV KSČ a jeho odraz ve velení

Plukovník PhDr. Vladislav Rybecký, CSC.

Základy obranyschopnosti ČSSR

Podplukovník Gejza Berec

Úlohy straníckopolitickej práce pri zvyšovaní bojovej pohotovosti

Generálmajor doc. ing. Oldřich Kvapil, CSc.

Některé problémy soudobého velení

Plukovník ing. Ladislav Jaček

Ozbrojené síly ČSSR

Plukovník ing. František Páleník, CSc.

Ženijní opatření k odstranění následků jaderných úderů na teritoriu státu

Podplukovník ing. Ondrej Majer, CSc.

Automatizovaný systém řízení MTZ ČSLA

Podplukovník ing. Zdeněk Hron, CSc.

Týlové zabezpečení vrtulníkového výsadku

Podplukovník MUDr. Jaroslav Hronek, PhDr. Miroslav Štekl, CSc.

Podmínky soudobého boje a jejich vliv na psychiku člověka
 

Bojová pohotovost

 

Zasedání k 25. výročí časopisu Vojenská mysl

 

Dějiny druhé světové války 1939-1945 [1. díl)