Celé číslo:  pdf symbol(2)

Autor Název

Plukovník doc. ing. František Cvrček, CSc.

Úloha kolektivu při rozhodování

Podplukovník PhDr. Bohumil Hnízdo, CSc.

Sociálně politické aspekty rozvoje vědeckovýzkumné činnosti v ČSLA

Podplukovník PhDr. Bohuslav Kukla

Diferenciace výchovy vojáků k obraně socialistické vlasti

Plukovník gšt. ing. Zdeněk Bažant

K dalekým přesunům vojsk

Podplukovník Alois Horák

Pořádková služba při násilném přechodu řeky

Podplukovník ing. Jiří Křížek

K přemísťování míst velení

Plukovník ing. František Skopec

K vyhodnocování jaderných výbuchů [Oper-51-4]

Podplukovník ing. Jan Blumenstein

Frontové letectvo ve vzdušné Operaci

Podplukovník ing. Vladimír Zuska

Zabezpečení manévru bojových sestav

Podplukovník ing. Jiří Ričl

Tanková a automobilní technické zabezpečení v obranné operaci

Podplukovník ing. Evžen Mach

Součinnost s orgány teritoria při týlovém zabezpečení bojové činnosti
 

Tempo útoku

Generálmajor ing. Jaromír Jašek, podplukovník ing. Břetislav Janík, CSc.

Vojenská terminologie
 

Dějiny druhá světové války 1939-1945 [2. díl]