Celé číslo:  pdf symbol(2)

Autor Název

Generálporučík V. I. Zemskov, CSc.

Důležitý faktor vítězství ve válce

Podplukovník PhDr. Alois Michňák, CSc.

Druhá světová válka jako válečná praxe

Podplukovník Karel Schaller

Základní aspekty vojenské politiky KSSS

Podplukovník Josef Vltavský

Vytváření úderných uskupení v útočné operaci

Podplukovník ing. Vladimír Tesař

Manévr silami a prostředky v obraně

Podplukovník ing. Miloš Pock

Využití mechanizace a automatizace v procesu velení

Plukovník ing. Rudolf Král

K řízení bojové činnosti ADS

Podplukovník ing. Josef Brázda, CSc.

Radioreléové spojení v polním systému velení

Plukovník ing. Miroslav Lakomý

Zásady chemického zabezpečení přesunu

Generálmajor ing. Zdeněk Jašek

Bojové vozidlo pěchoty
 

Zákony války

 

Kandidátské disertační práce

Generálmajor ing. Jaromír Jašek, Podplukovník ing. Břetislav Janík, CSc.

Základní principy operačního umění a taktiky

Podplukovník PhDr. Bohuslav Kukla

K problémům převýchovy

Podplukovník ing. Ladislav Pomikálek

Zkušenosti z nakládání pohyblivých zásob u msd
 

Tematický plán na rok 1976