Celé číslo:  pdf symbol(2)

Autor Obsah

Generálmajor ing. Miroslav Peloušek

Využitím jaselských tradic k dalšímu rozvoji forem a metod operačního a bojového použití raketového vojska a dělostřelectva

Plukovník ing. Miloslav Buzek

Socialistická vojenská věda a bojová pohotovost
Major PhDr. ing. Josef Šmajs Morálně politický faktor ve válkách včera a dnes

Podplukovník ing. Josef Vltavský

Efektivně využívat účinků JZ
Podplukovník ing. Zdeněk Hron, CSc. Zásady použití vzdušných výsadků v operaci
Podplukovník ing. Josef Šebesta Rozhodnutí velitele vojenského okruhu na příští den

Podplukovník ing. Milouš Novák, Podplukovník ing. Adolf Šafra

Vojskové letectvo
Podplukovník ing. Jaromír Lank, CSc. Armádní dělostřelecká skupina
Podplukovník ing. Jaroslav Šmídl Ženijní zabezpečení útočné operace
Plukovník ing. Miroslav Lakomý Plánování a řízení chemického zabezpečení přesunu
  Ničení protiúderného uskupení nepřítele v útoku
  K součinnosti polních a teritoriálních štábů

Podplukovník ing. Jiří Dojiva

Použití jaderných min v armádách NATO