Celé číslo:  pdf symbol(2)

Autor Obsah
Podplukovník PhDr. Alois Michňák, CSc. Vojenskopolitické závěry XXV. sjezdu KSSS
Podplukovník PhDr. Karel Schaller Význam XXV. sjezdu KSSS pro další růst obranyschopnosti SSSR a celého společenství států Varšavské smlouvy
Podplukovník PhDr. Josef Kůta Otázky internacionální obrany socialismu
Plukovník ing. Miloslav Buzek Upevňování bojové pohotovosti ČSLA výchovou vojáků v duchu revolučních tradic

Plukovník ing. Oldřich Svoboda

K palebnému předstižení nepřítele ve střetném boji
Generálmajor ing. Jaromír Jašek Některé zásady útoku
Podplukovník ing. Josef Vltavský Odchod v průběhu útočné operace

Podplukovník ing. Dalibor Vondra, Podplukovník ing. Evžen Holas, CSc.

Využití digitálního modelu terénu u letectva a vojsk PVOS
Podplukovník doc. ing. Miroslav Vepřek, CSc. K topograficko-geodetickému připojení
Podplukovník ing. Jaroslav Kopek, CSc. K odstraňování ženijních opatření
Plukovník ing. Miloš Zeman Zásady chemického zabezpečení armádní obranné operace
  Zásady chemického zabezpečení armádní obranné operace
Major ing. Karel Tichý Armádní sbor západoněmecké armády v boji na zdrženou
Podplukovník ing. Zdeněk Hron, CSc. Vojenská terminologie