Celé číslo:  pdf symbol(2)

Autor Obsah
Generálporučík PhDr. Václav Horáček Důsledně plnit závěry XV. sjezdu KSČ v Československé lidové armádě
Generálplukovník ing. Vasil Valo Připravenost kádrů - základní podmínka realizace závěrů XV. Sjezdu KSČ ČSLA
Generálplukovník ing. František Veselý Práce s mladými kádry
Generálporučík PhDr. ing. Josef Čepický 25 let výchovy kádrů pro ČSLA

Generálmajor ing. Jaromír Jašek, Podplukovník PhDr. Bohumil Hnízdo, CSc.

Metodologické otázky Operačně taktické přípravy
  Sepětí se životem vojsk
Plukovník ing. Jaroslav Kolář Příprava posluchačů v předmětu velení vojskům a štábní služba
Podplukovník Alois Zlatníček Skloubení výuky taktiky a operačního umění se stranickopolitickou prací
Podplukovník PhDr. Gustav Motyka, CSc. Princip jednoty teorie a praxe v přípravě posluchačů
Podplukovník ing. Václav Janoušek Moderní didaktická technika ve výuce
  Obsah a metodika práce při přípravě útočné operace (boje)

Plukovník ing. Lubomír Freyburg, CSc., Plukovník ing. Oldřich Svoboda, CSc., Podplukovník ing. Jaroslav Jílek, CSc.

Velitele, náčelníka štábu a operačního oddělení
Katedra vojenského zpravodajství Zpravodajského střediska
Katedra operačního a bojového použití RVD Náčelníka a oddělení RVD
Katedra operačního umění, taktiky letectva a letovodské služby Náčelníka a střediska bojového velení LA
Katedra operačního umění, taktiky a výzbroje PVO pozemních vojsk Náčelníka a oddělení vojska PVO
Katedra ženijní taktiky Náčelníka a oddělení ženijního vojska
Plukovník ing. Miloš Zeman Náčelníka a oddělení chemického vojska
Katedra organizace spojení Náčelníka a oddělení spojovacího vojska
Katedra týlu Náčelníka a štábu týlu
Katedra tanků a automobilů ZVT a oddělení TAS
Katedra výzbroje a střelby Náčelníka a oddělení výzbrojní služby
  Příprava kádrů k organizátorské činnosti
  Vědecké práce posluchačů
Kapitán Jiří Novotný Použití bitevních vrtulníků nepřítele v boji s tanky
Major Ladislav Michálek Vzdušné výsadky armád NATO a možností jejich použití proti pozemním prostředkům PVO

Nadporučík Vladimír Mitáš, Nadporučík Jiří Pivoňka

Průměrné kalkulační časové normy pro topografické připojení palebných jednotek dělostřelectva
Major Jaroslav Houska Pomůcka pro práci ženijního náčelníka pluku v poli