Celé číslo:  pdf symbol(2)

Autor Název
Plukovník PhDr. Vladislav Rybecký, CSc. Vojenskopolitické aspekty XV. sjezdu KSČ
Podplukovník RSDr. Jan Polášek Filosofie politického násilí – ideologický nástroj soudobého militarismu
Podplukovník ing. Josef Vltavský Přechod vodního toku při pronásledování nepřítele
Plukovník ing. Vladimír Polcar Obnova velení za vyřazené VS armády
Podplukovník doc. Ing. Miroslav Stránský, CSc. Hodnocení kvality informací o situaci
Podplukovník ing. Jindřich Klusoň K rozvoji informační soustavy ČSLA
Podplukovník doc. Ing. Čestmír Jirsák, CSc. Boj se samohybným dělostřelectvem
Podplukovník ing. Zdeněk Melichar, CSc. Možnosti překonávání PVO nepřítele frontovým letectvem
Podplukovník ing. Miloslav Mach, CSc. Ženijní zabezpečení pohybu vojsk
Podplukovník ing. Václav Soukup K práci chemického náčelníka útvaru v poli
Plukovník ing. Václav Vébr K bojové pohotovosti týlu
  Průlom připravené obrany
  Strategické rysy světových válek
Podplukovník ing. Václav Rybář Perspektivy rozvoje vojenské techniky v armádách NATO

Generálmajor ing. Jaromír Jašek, Podplukovník ing. Břetislav Janík, CSc.

Vojenská terminologie