Celé číslo:  pdf symbol(2)

Autor Název
Generálmajor ing. Jiří Nečas Hlavní úkoly přípravy velitelů a štábů při zabezpečení spolehlivé obrany ČSSR v rámci Varšavské smlouvy
Generálporučík PhDr. ing. Josef Čepický Úkoly výchovně vzdělávacího procesu na VA AZ
  K 35. výročí vítězství Sovětské armády u Moskvy
Generálmajor ing. Jaromír Jašek K přesunu tankové divize
Podplukovník ing. Josef Šebesta K obraně a ochraně teritoria
Podplukovník doc. ing. Čestmír Jirsák, CSc. Dělostřelectvo v boji s bitevními vrtulníky
Plukovník ing. František Páleník, CSc Ženijní zabezpečení průlomu obrany nepřítele
Podplukovník ing. Jiří Ričl Tankové a automobilní technické zabezpečení při přikrytí státní hranice

Plukovník MUDr. Karel Vopálenský, Plukovník MUDr. Jan Krška

Zdravotnická zabezpečení soudobé operace
  Dialektika války a vojenská doktrína
Plukovník doc. ing. František Cvrček, CSc. Protitankové prostředky jako objekt průzkumu

Generálmajor ing. Jaromír Jašek, Podplukovník ing. Jiří Dojiva

Vojenská terminologie