Celé číslo:  pdf symbol(2)

Autor Název
Generálporučík ing. Miloslav Zíka Kázeň - předpoklad vysoké kvality a efektivnosti přípravy vojsk

Generálporučík ing. Ján Lux

Hlavní úkoly týlu ČSLA po XV. sjezdu KSČ
Plukovník PhDr. Vladislav Rybecký, CSc.

Berlínská konference evropských komunistických a dělnických stran o otázce války a míru

Plukovník ing. František Skopec

K obnovení bojeschopnosti vojsk po jaderném napadení nepřítele

Podplukovník ing. Josef Šíp, Podplukovník ing. Jan Konečný, CSc.

K optimální sestavě prostředků radiotechnického útvaru REB
Plukovník ing. Rudolf Král Řízení dělostřeleckých skupin při průlomu obrany
Podplukovník ing. Josef Navrátil, CSc. Možnosti ničení prostředků PVO dělostřelectvem
Plukovník ing. František Páleník, CSc. Ženijní zabezpečení armádního protiúderu
Generálmajor ing. Josef Mikulec Zabezpečení průlomu nepřátelské obrany municí

Podplukovník ing. Zdeněk Straka, Podplukovník ing. František Suchý

K využití železniční dopravy k zabezpečení útočné operace
  Protiúder v obranné operaci
  Týl včera a dnes
Plukovník PhDr. ing. Václav Smetana Kam směřuje francouzská vojenská politika
  Vídeňská jednání po 9. etapě
  Informace o kandidátských disertačních pracích
  Obsah ročníku 1976