Celé číslo:  pdf symbol(2)

Autor Název
Podplukovník PhDr. Stanislav Vodička K otázkám vojenské politiky strany po XV. sjezdu KSČ
Podplukovník PhDr. Bohumil Hnízdo, CSc.

Sociálně politické aspekty času a prostoru a jejich význam v ozbrojeném zápase

Major ing. Antonín Řehoř Rozhodovací proces a heuristika
Generálmajor ing. Jaromír Jašek, CSc. K odrážení agrese nepřítele
Podplukovník ing. Zdeněk Hron, CSc. K použití vrtulníkového výsadku
Podplukovník ing. Oldřich Horák Plánování práce štábu svazku na měsíc
Podplukovník ing. Emil Sovák Palebná převaha nad nepřítelem
Podplukovník ing. Valent Krehlík Boj s bitevnými vrtuľníkmi nepriatel'a
Plukovník ing. Miloš Zeman Chemické zabezpečení armádní útočné operace
Plukovník ing. Jiří Říha Týlové zabezpečení vojsk při přikrytí státní hranice
  K názorům na vedení útočných operací pozemních vojsk
  Protivzdušná obrana pozemních vojsk
Podplukovník ing. Josef Hrdlička Ke skryté - kvalitativní militarizaci

Generálmajor ing. Jaromír Jašek, CSc., podplukovník ing. Jiří Dojiva, CSc.

Vojenská terminologie