Celé číslo:  pdf symbol(2)

Autor Název
Podplukovník Josef Voda Upevňování vedoucí úlohy strany - základní předpoklad posilování politické, bojové a mobilizační připravenosti ČSLA
Plukovník ing. Miloslav Buzek Výchova příslušníků ČSLA k uvědomělé nenávisti k třídnímu nepříteli - základní předpoklad neustálého zvyšování bojové pohotovosti
Plukovník ing. Jaroslav Douda, CSc. Vytváření předpokladů pro širší uplatnění výsledků vojenskovědecké práce v praxi
Plukovník ing. Vincent Vasilko Střetné sražení na začátku války
Podplukovník ing. Vladimír Tesař Předsunutý odřad
Podplukovník ing. Karel Zajíček Zkušenosti z taktických cvičení
Podplukovník ing. Miloš Pelikán Centralizace a komplexnost ve vojenském zpravodajství

Plukovník ing. Vlastislav Klein, Podplukovník ing. Jan Blumenstein

Středisko bojového velení letecké armády
Generálmajor doc. ing. Ludvík Ondrůj, CSc. Zjišťování parametrů jaderných výbuchů
Plukovník ing. František Páleník, CSc. Ženijní zabezpečení při odrážení protiúderu

Plukovník ing. Zdeněk Straka, CSc., Podplukovník ing. František Suchý

Zkvalitnění činnosti SVD
  Hromadná palba dělostřelectva v útočné operaci
Podplukovník ing. Josef Hrdlička Ke skryté - kvalitativní militarizaci

Generálmajor ing. Jaromír Jašek, CSc., podplukovník ing. Jiří Dojiva, CSc.

Vojenská terminologie