Celé číslo:  pdf symbol(2)

Autor Název
Plukovník PhDr. Josef Rederer, CSc. VŘSR - počátek dějin vojenské politiky socialistického státu

Podplukovník PhDr. Alois Michňák, CSc.

VŘSR a vznik sovětské vojenské vědy
Podplukovník RSDr. Jan Polášek Způsob výroby a soudobé vojenství
Generálmajor ing. Jaromír Jašek, CSc. K odrážení agrese nepřítele
Podplukovník Václav Jecha Bojové použití útvarů na bojových vozidlech pěchoty

Major ing. Antonín Řehoř

Využití počítače v práci velitele
Podplukovník ing. František Vašica Manévr přepravními prostředky v útočné Operaci armády
Major ing. Miroslav Tomek Použitie dymu v súčasnom boji a operácii
Podplukovník ing. Zdeněk Dvořák Koordinace využívání spektra rádiových kmitočtů
Generálmajor ing. Josef Mikulec Psychogenní ztráty v jaderné válce
  K systému vědeckých znalosti o válce a armádě
Podplukovník ing. Josef Hrdlička K hodnocení západní výzbroje

Plukovník ing. Josef Mareš, CSc.

Wehrmacht a okupace