Celé číslo:  pdf symbol(2)

Autor Název

Podplukovník ing. Karel Bouška, Podplukovník Bohumil Zýka

Vojenskopolitické závěry XXV. sjezdu KSSS a XV. sjezdu KSČ

Podplukovník PhDr. Alois Michňák, CSc.

V. I. Lenin o formách a metodách ozbrojeného zápasu

Podplukovník ing. Milan Hudec, CSc.

Některé problémy vědy jako činitele válečné ekonomického potenciálu v mírové době

Plukovník ing. Vladimir Polcar, CSc.

K přechodu vodního toku spojeného s průlomem obrany

Plukovník doc. ing. Karel Neugebauer, CSc., Podplukovník ing. Vladimír Sejkora

Cesty ke zvyšování efektivnosti velení

Podplukovník ing. Jaroslav Jílek, CSc.

K plánování pochodu divize

Podplukovník ing. Miroslav Smolík

Zavádění prostředků malé mechanizace do práce štábů

Plukovník ing. Antonín Martinec, CSc.

Základní principy tvorby informačního systému o území

Plukovník ing. Zdeněk Kác

Velení letecké armádě v útočné operaci

Podplukovník ing. František Bárta

K plánování a řízení dělostřeleckého průzkumu

Podplukovník ing. Josef Popelka, CSc.

Součinnost pozemních prostředků PVO se stíhacím letectvem

Podplukovník ing. Jaroslav Peterek

K využívání utajeného spojení

  Nepřetržitost velení v soudobých operacích
  VTR a nové zbraně

Podplukovník PhDr. Bohuslav Kukla, podplukovník PhDr. Bronislav Pazdera

K podílu organizací SSM na formování ideově politických názorů a postojů vojáků v základní službě