Celé číslo:  pdf symbol(2)

Autor Název
Podplukovník PhDr. Bohumil Hnízdo, CSc. Dialektika cíle a prostředku ve válce

Podplukovník PhDr. Vladimír Ulrych

Úkoly SPP při zkvalitňování bojové pohotovosti a připravenosti ČSLA
  35. výročí bitvy u Stalingradu

Generálmajor ing. Jaromír Jašek, CSc.

Úloha a místo ZVS v útočné operaci

Podplukovník ing. Zdeněk Hron, CSc.

Plánování bojového použití vrtulníkového výsadku

Podplukovník ing. Karel Zajíček

Poznatky z přípravy na cvičení DRUŽBA 77

Plukovník ing. Jaroslav Šebek, CSc.

K využívání prostředků MAV při práci štábů v polních podmínkách

Podplukovník doc. ing. Miroslav Vepřek, CSc.

Topograficko-geodetické připojení operačně taktických raket

Plukovník ing. Václav Hamr

K součinnosti vojsk PVOS

Podplukovník ing. Josef Hruška, CSc., podplukovník ing. Miroslav Vlček

TATZ násilného přechodu vodní překážky vševojskovou divizí

Podplukovník ing. Zdeněk Zeman

K využívání moderních výpočetních prostředků u týlů svazů a svazků
  Hodnocení strategických a operačních směrů
  Přeprava vojsk vzduchem