Celé číslo:  pdf symbol(2)

Autor Název
Generálmajor ing. Jiří Nečas K obsahu hlavních úkolů nového výcvikového roku
Podplukovník doc. PhDr. Adolf Grätzer, CSc. Význam propojování společenských, přírodních a vojenskoodborných věd pro prohlubování účinnosti vědeckého poznání
Podplukovník ing. Jaromír Hlaváček K filozofickému pojetí kategorie subjektivní činitel v ozbrojeném zápase
Plukovník doc. ing. Lubomír Freyburg, CSc. Zasazení druhého sledu vševojskové armády
Podplukovník doc. ing. Zdeněk Hron, CSc. Násilný přechod řeky a vrtulníkový výsadek
Plukovník gšt. ing. Zdeněk Bažant K hodnocení bojeschopnosti vojsk po jaderném napadení
Generálmajor ing. Miroslav Peloušek K vedení hromadných paleb dělostřelectva armády
Podplukovník ing. Jaroslav Šmídl Ženijní zabezpečení rychlého tempa v útočné operaci
Generálmajor ing. Ján Franko K obnovení bojeschopnosti vojsk po napadení zbraněmi hromadného ničení
Podplukovník ing. Vladimír Marek, CSc. Obnova železnic v týlovém prostoru frontu
  Úkoly a možnosti vojenského spojení
Podplukovník ing. Zdeněk Jumr Vojenské výdaje členských zemí Severoatlantického paktu v roce 1977
Major ing. Antonín Řehoř Racionalizace při práci s informacemi
Plukovník Emil Čevela Požiadavky na organizáciu utajenia

Generálmajor ing. Jaromír Jašek, CSc., podplukovník ing. Břetislav Janík, CSc.

Vojenská terminologie