Celé číslo:  pdf symbol(2)

Autor Název

Podplukovník PhDr. Vladislav Rybecký, CSc.

K vojenskému uvolnění napětí

Plukovník doc. ing. Emil Labuda, CSc., podplukovník ing. Mikuláš Rybár, CSc.

Rozvíjat' vojenskovedeckú prácu u štábov a vojsk -aktuálna úloha

  Vojenské umění v bitvě u Kurska

Podplukovník ing. Přemek Vorlíček, CSc.

Použití druhosledové armády ve frontové útočné operaci

Podplukovník ing. Jan Štefka, CSc.

Protiúder tankovou divizí ke zničení nepřítele v pásmu přikrytí

Podplukovník ing. Jindřich Bureš

K odrážení silných protiúderů nepřítele

Plukovník ing. Ladislav Dyčka

Ke zpracování bojových dokumentů ve štábech svazů

Podplukovník ing. Emil Sovák

K bojové činnosti dělostřelectva při násilném přechodu vodního toku

Podplukovník ing. Vladimír Hádek

Organizace radioelektronického boje u vojsk PVO pozemního vojska
Plukovník ing. Karel Liebl Ženijní zabezpečení překonávání zátarasů

Podplukovník ing. Zdeněk Straka, CSc., plukovník ing. František Suchý

Zkušenosti z týlového zabezpečení při cvičeních
  K problematice přípravy štábů
  Pohraniční sražení

Podplukovník ing. Miroslav Kadera

Problémy použití jaderných zbraní vojsky NATO