Celé číslo:  pdf symbol(2)

Autor Název

Podplukovník ing. Josef Hrdlička

K vojenské technické politice

Podplukovník Michal Lônčík, CSc.

Komunistická morálka a zvláštností jej rozvoja v armáde

Plukovník gšt. ing. Zdeněk Bažant

K určování bojových úkolů divizím
Podplukovník ing. František Tesař, CSc. K racionalizaci práce štábu divize v útočném boji
Podplukovník ing. Jiří Křížek K odolnosti a pohyblivosti míst velení

Plukovník ing. Jaroslav Šebek, CSc.

Zkušenosti z využívání prostředků MAV

Podplukovník gšt. ing. Steva Perišiť

K boji s tanky v obraně

Plukovník gšt. ing. Ervín Ľahký

Zápalné zbraně a ochrana proti nim

Podplukovník doc. ing. Josef Hruška, CSc.

K technickému zabezpečení vojsk v poli

Podplukovník ing. Vladimír Marek, CSc.

Obnova železničních mostů v útočné operaci
  Obsah a funkce součástí vojenského umění
  Fyzický zeměpisný faktor ve vojenském umění
  Vojenské umění pozemních vojsk NATO

Plukovník doc. PhDr. ing. Jiří Kuzin, CSc.

Plánování a rozbory jako základní funkce řízení SPP u útvaru