Celé číslo:  pdf symbol(2)

Autor Název
Podplukovník PhDr. Alois Kolínek Zákony dialektiky a zákony války
Podplukovník PhDr. Emil Barkol Stranickopolitická práca na vševojskových taktických cvičeniach
Plukovník doc. ing. Emil Labuda, CSc. K aktivizaci vojenskovědecké práce v ČSLA
Generálmajor ing. Jaromír Jašek, CSc. K vytváření úderných uskupení v průběhu operace
Podplukovník ing. Jiří Křížek Bojové možnosti msd [s BVP) v obraně

Podplukovník ing. Jaroslav Jílek, CSc., Podplukovník ing. František Kořístek

Vyvedení pluku na čáru zteče
Plukovník ing. Jaroslav Kolář Podplukovník ing. Tomáš Miniberger, CSc. K využití výpočetních automatů CONSUL ve štábu divize
Podplukovník ing. Milan Novotný, CSc. Boj dělostřelectva s pozemními protitankovými prostředky nepřítele v útoku
Podplukovník ing. Zdeněk Saturka Maskování letectva a letišť
Podplukovník ing. Antonín Janata Vliv ničivých účinků jaderných zbraní a možnosti ochrany vojsk

Podplukovník ing. Evžen Mach

K činnosti týlu v podmínkách teritoria
  Práce v terénu
Nadporučík PhDr. Jan Selešovský, CSc. Charakteristika ekonomického potenciálu států NATO
 

Dějiny druhé světové války 1939-1945

8 díl. Krach obranné strategie fašistického bloku