Celé číslo:  pdf symbol(2)

Autor Název
Podplukovník PhDr. Květoň Holcr, CSc. Dialektika vojenské teorie a vojenské praxe

Podplukovník PhDr. Július Černický, CSC.

K výchove morálnych a bojových vlastností a bojového majstrovstva vojakov
Podplukovník RSDr. Jan Polášek Místo mravní výchovy v systému komunistické výchovy příslušníků armády

Podplukovník ing. Jan Štefka, CSC.

K narůstání úsilí za boje v hloubce nepřátelské obrany
Podplukovník doc. ing. Zdeněk Hron, CSc. Bojová dokumentace vrtulníkového výsadku

Plukovník ing. Vojtěch Rybár, Plukovník ing. František Sedlák

Požadavky na průzkum

Podplukovník ing. František Bárta, CSc.

Dělostřelecký průzkum při zjišťování radioelektronických prostředků nepřítele

Podplukovník doc. ing. Jaromír Lank, CSc.

Dělostřelectvo v boji s radioelektronickými prostředky nepřítele
Podplukovník ing. Stanislav Hořejší Bojová činnost letectva při průlomu obrany nepřítele
Podplukovník ing. Valentín Krehlík Organizácia protivzdušnej obrany teritoria
Plukovník doc. ing. František Páleník, CSc. K eliminaci devastačních účinků hydrotechnických děl
  Kybernetika ve vojenství
  Manévr letectva

Nadporučík PhDr. Jan Šelešovský, CSc.

Charakter válečné ekonomických příprav a základní směry rozvoje spolupráce členských zemí NATO

Podplukovník MUDr. Jiří Teplý

Ochrana před alkoholismem a jinými toxikomániemi v ČSLA