Celé číslo:  pdf symbol(2)

Autor Název
Podplukovník doc. PhDr. Bohumil Hnízdo, CSc. Dialektickomaterialistický přístup k vojenství
Podplukovník PhDr. Gustáv Dianiška, CSc. Problémy skúmania morálnej, politickej a psychologickej prípravy
Podplukovník PhDr. Stanislav Svoboda Vliv SPP na polní přípravu vojsk
Generálmajor doc. ing. Jaromír Jašek, CSc. K vytváření úderných uskupení v průběhu Operace
Podplukovník ing. Přemek Vorlíček, CSc. Organizace obrany vševojskové armády v dotyku s nepřítelem

Podplukovník gšt. ing. Jiří Kliment, Podplukovník ing. Lubomír Žák

K využívání výpočetních prostředků ve vojskovém a operačním týlu

Plukovník ing. Václav Hamr

Součinnost PVOS s vojskem PVO a stíhacím letectvem frontu
Podplukovník ing. Ludvík Janeček Zkrácení doby přípravy hromadné palby dělostřelectva

Plukovník ing. Vlastislav Klein, podplukovník ing. Ian Blumenstein

Podpora boje vševojskového svazku frontovým letectvem
Plukovník doc. ing. František Páleník, CSc. Ženijní zabezpečení útoku za zvláštních podmínek
Plukovník ing. Miloš Zeman K odstraňování následků použití chemických zbraní
  Vojenská ergonomika

Nadporučík PhDr. Jan Šelešovský, CSc.

Slabá a zranitelná místa válečné ekonomického potenciálu státu NATO
Podplukovník ing. Dalibor Růžička, CSc. Zkušenosti z využívání kartotéky informací v malých kolektivech
  Obsah ročníku 1978