Celé číslo:  pdf symbol(2)

Autor Název
Podplukovník doc. PhDr. Bohumil Hnízdo, CSc. Instrumentální charakter války

Ing. Jiří Unzeitig, PhDr. ing. Bohuslav Minařík, CSc.

Futurologie - součást nepřátelské činnosti imperialistických států
Podplukovník ing. Ján Hlaváčik, CSc. Slovenské národně povstanie a jeho význam
Plukovník gšt. ing. Zdeněk Bažant Boj s prostředky jaderného napadení nepřítele
Podplukovník doc. ing. Jaroslav Jilek, CSc Velení vojskům v průběhu operace
Podplukovník ing. Jan Štefka, CSC. K metodám zpracování taktických cvičení

Podplukovník ing. Ján Bukvaj

Vliv samočinného počítače na řízení a velení
Plukovník ing. Vladimír Štěpán Bojová činnost dělostřelectva armády při průlomu připravené obrany nepřítele s překonáváním vodní překážky
Plukovník ing. Ladislav Ouda Použití navigačního komplexu letounů nové generace

Podplukovník ing. Vladimír Chlad

Tankové a automobilní technické zabezpečení taktického cvičení
Plukovník doc. ing. František Páleník, CSc. K obnově průjezdnosti komunikací na území státu
  Ke zvyšování úrovně bojové pohotovosti vojsk
  Metoda souběžného plánování na taktickém stupni
Kapitán PhDr. Vladimír Ševčík CSc. Zásobovanie vojsk NATO ropou na európskom kontinente