Celé číslo:  pdf symbol(2)

Autor Název

Generálporučík ing. Pavel Papač

Nad novým předpisem o průběhu služby vojenských kádrů

Plukovník Jiří Lázna

K novým základním řádům

Podplukovník ing. Ján Hlaváčik, CSc.

O Tridsat'päť rokov od Karpatsko-duklianskei operácie

Podplukovník doc. ing. Zdeněk Hron, CSc.

K odrážení agrese nepřítele

Podplukovník ing. Jiří Křížek, CSc.

Obrana divize za zvláštních podmínek

Podplukovník ing. Jiří Florián, podplukovník ing. Jan Konicar

Organizace součinnosti

Podplukovník ing. Jindřich Bureš

Charakteristika jižní částí západního válčiště
Plukovník doc. ing. František Seček, CSc. Hromadná palba dělostřelectva armády

Podplukovník ing. Emil Sovák

K přípravě velitelů a štábů raketového vojska a dělostřelectva

Podplukovník ing. Stanislav Hořejší

Součinnost frontového letectva s pozemními vojsky

Plukovník ing. Jiří Říha

Týlové zabezpečení taktických cvičení
  Vojenská metrologie
  Výcvik letců útvarů frontového letectva k překonávání PVO nepřítele
Generálmajor ing. Ján Franko Chemické zbrane pravdepodobného nepriatel'a

Podplukovník RSDr. Miroslav Ryška, CSc.

Armády soudobého imperialismu